Znajdź to, czego potrzebujesz

Znajdź to, czego potrzebujesz

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.MyNanny.pl wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz klientów obowiązujące u Anny Grzesiak oraz Sany El-Azzeh Siekierskiej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą My Nanny Sana El-Azzeh-Siekierska i Anna Grzesiak s.c. z siedzibą w Warszawie (01-012), ul. Smocza 1/72,  NIP: 5272929669, REGON: 386313292, w związku z korzystaniem przez nich z usługi spółki poprzez serwis internetowy www.MyNanny.pl.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) przetwarzanych w zakresie i w celu, o którym mowa w niniejszym dokumencie są właściciele serwisu www.MyNanny.pl („Serwis”) – Anna Grzesiak oraz Sana El-Azzeh Siekierska prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą My Nanny Sana El-Azzeh-Siekierska i Anna Grzesiak s.c. z siedzibą w Warszawie (01-012), ul. Smocza 1/72, NIP: 5272929669, REGON: 386313292 („Spółka”).

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można skontaktować poprzez email kontakt@MyNanny.pl oraz pod adresem:

 

My Nanny Sana El-Azzeh-Siekierska i Anna Grzesiak s.c.

ul. Smocza 1/72

Warszawa 01-012 

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

 

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Twojej współpracy z nami.

 

 

 • Dane użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie 

 

Zakładając konto w Serwisie, użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail i hasła lub wyrażenie zgody na pobranie tych danych z platformy Facebook.  

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W przypadku rejestracji przy pomocy platformy Facebook za zgodą użytkownika pobieramy jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 3. w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszego Serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

A jeżeli jesteś użytkownikiem, który jest subskrybentem Konta Premium w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane także w celu:

 1. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

 

dodatkowo, w razie wyrażenia odrębnej zgody:

 

 1. dla celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich- podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

 

 • Dokonywanie zakupów w Serwisie

 

Jeżeli w Serwisie możliwe jest złożenie przez Użytkownika zamówienia na produkty oferowane przez nas, jego dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.

Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w Serwisie.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 4. w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszego Serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

 

 • Newsletter

 

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług, promocji, szkoleń. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes;
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw.

 

 

 • Klienci korzystający z usługi VIP 

 

Podpisując umowę o pośrednictwo mającą za przedmiot pośredniczenie w nawiązaniu współpracy między danym użytkownikiem a wybraną opiekunką („Umowa”), użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do zawarcia Umowy oraz do jej prawidłowego wykonania przez Administratora.  

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy lub jej prawidłowego wykonania. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o pośrednictwo – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny

 

 

 • Pozostałe przetwarzanie 

 

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści usług  Spółki np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie i usprawnianie.

 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Serwisu do zainteresowań użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Spółki jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 

Profilowanie

 

W celu zapewnienia Ci najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty marketingowej Administrator może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody  lub podstawy prawnej do ich przetwarzania. Jednocześnie dane mogą być przetwarzane przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, tj. między innymi w celach rozliczeniowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych przez i za pośrednictwem Administratora usług a także nabywanych od i za pośrednictwem Administratora produktów. 

 

W odniesieniu do usług świadczonych przez i za pośrednictwem Administratora oznacza to, że Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

 

W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży, zaś po tym okresie wyłącznie wtedy, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

W celach marketingowych oraz poprzez profilowanie Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług  Spółki.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 

Niektóre Twoje dane osobowe w ramach działania Serwisu mogą być udostępniane innym jego użytkownikom na zasadach opisanych poniżej:

 

 • jeżeli jesteś użytkownikiem z zarejestrowanym Kontem Rodzica i jednocześnie za pośrednictwem Serwisu zamieścisz ogłoszenie o poszukiwaniu opieki do dziecka, Twoje dane w postaci imienia i nazwiska udostępnione zostaną użytkownikom z zarejestrowanym Kontem Niani.

 

 • jeżeli jesteś użytkownikiem z zarejestrowanym Kontem Niani Twoje imię i pierwsza litera nazwiska oraz płeć, wiek i wizerunek widoczne będą dla wszystkich użytkowników (w tym niezarejestrowanych). Pełne imię i nazwisko oraz numer telefonu\ widoczne będą dla użytkowników z zarejestrowanym Kontem Rodzica, którzy wykupili subskrypcję Konta Premium.

 

Dane mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy w celu lub w związku ze świadczeniem lub udoskonalaniem usług za pośrednictwem Serwisu w szczególności dotyczy to powierzenia danych podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie do klientów  i użytkowników zamówionych towarów (np. firma kurierska), rzetelnych firm prowadzących usługi IT w tym hostingowe bądź firmom obsługującym płatności elektroniczne.

 

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Pliki cookies

 

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym ich kopiowania, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do tzw. przeniesienia danych osobowych. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych albo zalogować się do Serwisu i skorzystać z zakładki Mój Profil, następnie, edytuj.

 

Jeśli naruszymy zasady dotyczące przetwarzania, jesteś uprawniony, aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wiadomości